logo fafo 194x64
Forsøk med vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen

30. januar 2018

Vekslingsmodeller betyr at elever kommer tidligere ut i lære, og veksler mer enn vanlig mellom skole og arbeidsliv. I dette tredje delnotatet ser forskere fra Fafo og NIFU på om forsøkene blir mer stabile. Et annet spørsmål er om vekslingsmodellene treffer fagområdenes behov og særegenheter. Kaja Reegård (bildet), Håkon Høst (NIFU), Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder er forfattere.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi