logo fafo 194x64
Hvordan møte digitaliseringen?

14. november 2017

Tirsdag 21. november vil professor Wolfgang Schroeder innlede om hvordan tysk fagbevegelse har jobbet med utfordringer knyttet til digtalisering. Ny teknologi endrer både verdikjeder, forretningsmodeller, kompetansebehov og maktforhold i arbeidslivet. Hva Norden kan lære av erfaringene er ett av spørsmålene for dette seminaret, som starter klokka 14 hos Fafo.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi