logo fafo 194x64
Seksuell trakassering - lov og rett

06. november 2017

Er du usikker på hva slags rettigheter og plikter arbeidsgiver og arbeidstaker har i forbindelse med seksuell trakassering i arbeidslivet? I denne artikkelen gis det fakta om lovverket. Innholdet er hentet fra Fafo-rapporten Seksuell trakassering i arbeidslivet, som kom tidligere i år. Den er skrevet av forskerne Mona Bråten og Beate Sletvold Øistad.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi