logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Seksuell trakassering: Lite konkret handling på norske arbeidsplasser
Seksuell trakassering: Lite konkret handling på norske arbeidsplasser

08. mars 2018

Til årets 8. marsseminar har Fafo undersøkt hvordan landets tillitsvalgte har opplevd at bedriftene og virksomhetene de jobber i forholder seg til temaet seksuell trakassering. Kun hver tredje LO-tillitsvalgte oppgir at arbeidsplassen har handlingsplaner eller rutiner for å hindre seksuell trakassering. Men om tillitsvalgte varsles, vil like fullt nesten alle enkeltsaker føre til handling.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi