logo fafo 194x64
  • Om Fafo
  • Nyheter
  • Stipendiatstillinger til Silje Andresen og Erika Braanen Sterri
Stipendiatstillinger til Silje Andresen og Erika Braanen Sterri

05. september 2017

I juni lyste Fafo ut to PhD-stillinger knyttet til prosjektet "Negative holdninger mot jøder, homofile og muslimer. Fordommer blant ungdom og hvordan de håndteres i den flerkulturelle skolen", finansiert av Norges forskningsråd. Silje Andresen (til venstre) har blitt innstilt til stipendiat som skal studere skolens arbeid med holdninger. Erika Braanen Sterri har blitt innstilt til stipendiat med søkelys på holdninger og holdningsdannelse.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi