logo fafo 194x64
Kontroll og overvåkning øker ledelsens innflytelse

02. november 2017

Mona Bråten (Fafo) og Tommy Tranvik (Universitetet i Oslo)  har skrevet en artikkel om kontroll og overvåkning i arbeidslivet i tidsskriftet Management Revue - Socio-Economic Studies, 28 (3). Den handler om mobile arbeidstakere, som sjåfører.  En konsekvens av økende elektronisk kontroll er at ledelsen får større innflytelse på bekostning av de ansatte. Utgaven er et spesialnummer med tittelen "Digital Working Life".

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi