logo fafo 194x64
Ungdom vil vekk fra Midtøsten og Afrika

02. juni 2017

Fafo-forskerne Jon Pedersen og Åge A. Titnes har skrevet en artikkel i "Middle East in London" der de drøfter hvorfor så mange unge fra Midtøsten og Nordafrika helst vil forlate hjemlandene. Arbeidsløshet, usikre og dårlige jobber og mistillit til myndigheter og institusjoner er viktige årsaker. Hele utgaven kan leses på nett.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi