logo fafo 194x64
Verneombudsordningen i en ny tid

03. januar 2018

Bygge- og anleggsnæringen har vært gjennom store endringer de siste årene. Summen av disse har Mona Bråten og Rolf K. Andersen definert som «en ny tid» for verneombudsordningen. En av konklusjonene er at verneombudenes medvirkning i HMS-arbeidet først og fremst er reaktiv. Prosjektet er finansiert av RVO-fondet i bygg og anlegg.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi