logo fafo 194x64

Fafo-notater

Kapasitet i integreringsapparatet

Fafo-notat 2016:06
Erika Braanen Sterri

China’s Pension Reform: Towards Scandinavian-style universalism?

Fafo-paper 2016:03
Kristin Dalen and Hedda Flatø

Flyktninger – krise for den nordiske modellen?

Et diskusjonsnotat med utgangspunkt i NordMod2030
Fafo-notat 2016:02
Anne Britt Djuve

Welfare as a productive factor

Scandinavian approaches to growth and social policy reform
Fafo-paper 2016:01
Jon Erik Dølvik

Fattige tilreisende fra Romania i Oslo

En diskusjon rundt diskriminering og tilgang på offentlige rom
Fafo-notat 2015:13
Guri Tyldum

Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen. Delrapport 1

Fafo-notat 2015:12
Håkon Høst, Torgeir Nyen, Kaja Reegård, Idunn Seland og Anna Hagen Tønder

Statlig renhold på anbud

Fafo-notat 2015:11
Mona Bråten og Jørgen Svalund

Varsling i Sandnes kommune

Omfang, rutiner og håndtering
Fafo-notat 2015:10
Sissel C. Trygstad og Anne Mette Ødegård

NAV – en fyrlykt i IA-arbeidet

Fafo-notat 2015:09
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
<<  1 2 3 4 [56 7 8 9  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi