logo fafo 194x64
Kompetanseutvikling i offentlig sektor
Læring i arbeid

Ordrenummer:

10144

Åsmund Arup Seip

Fafo-notat 2011:23

ISSN 0804-5135

2011

Nettutgave

(pdf519kb)

Dette notatet omhandler kompetanseutvikling i arbeidslivet og betingelsen for læring i arbeid. Oppmerksomheten er rettet mot offentlig sektor og i hvilken grad kompetanseutviklingen i offentlig sektor skiller seg fra kompetanseutviklingen i privat sektor. Gjennom årlige undersøkelser har Fafo siden 2003 bygget opp en lærevilkårsmonitor, som gir informasjon om utviklingen av lærevilkår i norsk arbeidsliv. Data samles inn av Statistisk sentralbyrå i forbindelse med Arbeidskraftundersøkelsen, og har resultert i en rekke analyser og undersøkelser gjennomført av Fafo. Kunnskapsdepartementet har støttet prosjektet økonomisk. Mye av kunnskapen om kompetanseutvikling i offentlig sektor som presenteres i dette notatet er hentet fra undersøkelser som bygger på Lærevilkårsmonitoren. Notatet er finansiert av NHO.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi