logo fafo 194x64
13 dager i streik
Hotell- og restaurantarbeiderstreiken 1996
13 dager i streik

Ordrenummer:

203

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 203

ISBN 82-7422-164-8

1996

Nettutgave

(pdf 887 kB)

Den 17. april 1996 gikk hotell- og restaurantarbeidere i Norge til streik for ny tariffavtale. Det var første gang på 58 år at Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet tok sine medlemmer ut i en storstreik. Aviser, tv og radio fulgte streiken på nært hold, og spilte en viktig rolle under konflikten. Hvordan fremstilte mediene konflikten, og hvordan benyttet organisasjonene mediene for å kommunisere sitt budskap?

En streik foregår ofte på gaten. Det er gjerne her offentligheten møter konflikten. Utenfor bedriften konfronteres bedriftsledelse, ansatte, leverandører og gjester med streikevakter, ansikt til ansikt. Hva slags jobb er det egentlig streikevaktene gjør?

Både før og under en streik er et stort organisasjonsapparat i sving. Planlegging, strategivalg og forhandlinger er forhold utenforstående sjelden får innsyn i. Det foregår bak kullissene. Hvordan forberedte Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet seg på tarifforhandlingene, og hvor godt var de forberedt på konflikt?

Hotell- og restaurantarbeiderstreiken hadde betydning for organisasjonene som deltok. Men også problemer av allmenn karakter ble aktualisert i konflikten. Ett av disse gjaldt streikebryterproblemet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi