logo fafo 194x64
Arbeidstakere i byggenæringen
Hvem er de, hvor kommer de fra og hvor går de?
Arbeidstakere i byggenæringen

Ordrenummer:

20169

Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

Fafo-rapport 2010:25

ISBN 978-82-7422-741-5 (papirutgave)

ISBN 978-82-7422-742-2 (nettutgave)

ISSN 0801-6143)

2010, 59 s kr. 159,- Ordrenr: 20169

Nettutgave

(pdf 584kb)

Hvem jobber i byggenæringen? Hvordan er arbeidskraftmobiliteten? Hva er det framtidige behovet for arbeidskraft? Dette er hovedspørsmålene i denne rapporten. Ved hjelp av registerdata kartlegges demografiske kjennetegn ved arbeidstakere og ut- og innflyt av arbeidskraft i perioden 2006 og 2008. Det blir også gjort framskrivninger av behovet for arbeidskraft i byggenæringen fram til 2020. Rapporten kartlegger dessuten hvordan medlemmer av BNL vurderer dette behovet, tilgang på kvalifisert arbeidskraft, seniortiltak og kompetansestrategier for sine ansatte.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi