logo fafo 194x64
Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014
Arbeidstakere i byggenæringen i 2008 og 2014

Ordrenummer:

20601

Rolf K. Andersen og Bård Jordfald

Fafo-rapport 2016:39

ISBN 978-82-324-0334-9 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0335-6 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 36 s, kr 186,- Ordrenr 20601

Nettutgave

(pdf 492 kB)

Denne rapporten kartlegger arbeidskraften i byggenæringen ved hjelp av registerdata fra Statistisk sentralbyrå i 2008 og 2014. Arbeidskraften kartlegges ut fra alder, utdanning, kjønn, yrke og arbeidsinnvandring. Rapporten tar også for seg inn- og utflyt av arbeidskraft i denne tidsperioden, der vi blant annet ser på hva som kjennetegner de som har forlatt næringen og de som har kommet til. Videre blir det gjort framskrivninger av arbeidskraftbehovet fram til 2030.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi