logo fafo 194x64
Arbeidstid og fleksibilitet
Omfang og praksis ved inngåelse av lokale arbeidstidsavtaler
Arbeidstid og fleksibilitet

Ordrenummer:

20336

Åsmund Arup Seip, Rolf K. Andersen, Kristine Nergaard og Heidi Nicolaisen

Fafo-rapport 2013:46

IISBN 978-82-324-0056-0 (papirutgave)

ISBN 978-82-324-0057-7 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2013 116 s kr 276,- Ordrenr: 20336

Nettutgave

(pdf 673 kB)

Temaet for denne rapporten er arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid. Undersøkelsen tar for seg de bestemmelsene som gir virksomheten adgang til å inngå avtaler lokalt om å fravike rammene som loven gir for hviletid, rammen for daglig og ukentlig arbeidstid og rammen for overtid. Sentrale problemstillinger er hvor mange virksomheter som benytter muligheten for å fravike disse bestemmelsene, hvordan virksomhetene går fram for å oppnå fravik, og hvordan prosessen foregår når lokale avtaler om fravik inngås.

276,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi