logo fafo 194x64
Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025
Sluttrapport i prosjektet IKT og samfunnsutvikling. Et fellesprosjekt mellom Econ Pöyry og Fafo
Det norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025

Ordrenummer:

20098

Inger Lise Skog Hansen, Gudmund Hernes, Jon M. Hippe, Kjell Ove Kalhagen, Ola Nafstad, Rolf Røtnes og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:08

ISBN 978-82-7422-666-1

ISSN 0801-6143

2009

Nettutgave

(pdf 1.10mb)

Er Norge en taper eller vinner i det globale IKT-samfunnet? Norge har ingen stor produksjon av IKT-produkter, men rapporten viser at Norge er langt framme i anvendelse av IKT på alle samfunnsområder; i hverdagsliv, i næringsliv og i offentlig sektor. Hvordan kan denne posisjonen utnyttes framover? Hvilke utfordringer står politiske myndigheter, næringsliv og organisasjoner overfor i tiden fremover?  Forfatternes hovedbudskap er at IKT er blitt en grunnleggende infrastruktur i samfunnet på lik linje med elektrisitet. Denne infrastrukturen slår inn på alle områder i samfunnet og er transformerende i den forstand at den også endrer andre teknologier. Dette reiser utfordringer knyttet til hvordan anvendelsessamfunnet skal utvikles videre, til utformingen av en politikk for integrasjonssamfunnet, for morgendagens infrastruktur og for en forsterket evne til sosial organisering.  Tradisjonell IKT-politikk er utdatert, det er ikke lenger snakk om en IKT-politikk, men IKT-strategier innenfor alle samfunnsområder.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi