logo fafo 194x64
Fagbevegelsen, EØS og Den europeiske union
En utredning om fagbevegelsens handlingsvilkår i EØS og EU

Ordrenummer:

168

Jon Erik Dølvik (red.)

Fafo-rapport 168

ISBN 82-7422-123-0

1994

Nettutgave

(pdf 5,8 MB)

Gir dagens EØS-løsning eller et norsk EU-medlemskap de beste mulighetene til å fremme fagbevegelsens interesser og verdier? Med dette mandatet fra LOs sekretariat har FAFO laget denne utredningen, der siktemålet er å bidra med kunnskap, problemstillinger og analyser som kan danne grunnlag for fagbevegelsens debatt om EU-medlemskap.

Konsekvensene og mulighetene knyttet til EØS og EU-medlemskap vil avhenge av økonomiske drivkrefter og framtidige politiske prosesser som fagbevegelsen selv vil være med å påvirke, både på nasjonalt og europeisk plan. Valget mellom EØS og EU dreier seg derfor i første rekke om hvilke politiske rammer og perspektiver fagbevegelsen skal legge til grunn for sitt arbeid.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi