logo fafo 194x64
Fagforbundets ungdomsbarometer 2017
Forside rapport

Ordrenummer:

20640

Silje Andresen, Anne Hege Strand og Anne Mette Ødegård

Fafo-rapport 2017:32

ISBN 978-82-324-0402-5 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0403-2 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 54 s, kr 254, Ordrenr 20640

Nettutgave (pdf 8 mB)

Tabellvedlegg (pdf 729 kB)

I denne rapporten presenteres resultatene fra Fagforbundets ungdomsbarometer 2017. Her setter vi søkelyset på hva ungdom mellom 16 og 25 år mener og tror om yrkesvalg og sin egen framtid som arbeidstakere, hvordan de mener arbeidslivet bør fungere, hvordan de ser på fagforeningsmedlemskap og hva de synes om likestilling i arbeidsmarkedet. Videre undersøkes ungdommens interesse for samfunnsspørsmål, hvilke politiske saker som engasjerer og de unges tillit til samfunnsinstitusjoner og folk generelt. I rapporten benytter vi oss av en representativ undersøkelse til ungdom mellom 16 og 25 år og kvalitative intervjuer med ungdom på skole, i studier eller i jobb.

254,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi