logo fafo 194x64
Holdninger til offentlig sektor
Holdninger til offentlig sektor

Ordrenummer:

20099

Hanne Bogen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:09

ISBN 978-82-7422-667-8

ISSN 0801-6143

2009, 88 s kr. 188,- Ordrenr: 20099

Nettutgave

(pdf 677kb)

Hvilken holdning har befolkningen til økt skatt på ulike områder, til størrelsen på offentlig sektor og til det offentlige engasjementet på ulike samfunnsområder? Hvilke avveininger gjøres mellom effektivitet og lik tilgjengelighet til tjenester? Hvordan stiller befolkningen seg til de ulike endringene som har skjedd i styringen av offentlig sektor de siste årene? Mener befolkningen at det er likebehandling i offentlig sektor? Og har det skjedd holdningsendringer til disse spørsmålene over tid? Rapporten tar for seg de nevnte problemstillingene på bakgrunn av to landsomfattende spørreundersøkelser.

188,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi