logo fafo 194x64
Jakten på kompetanse
Bruk av utenlandsk arbeidskraft i norsk industri
Jakten på kompetanse

Ordrenummer:

20012

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2007:12

ISBN 82-7422-578-3

ISSN 0801-6143

2007, 50 s

Nettutgave

(pdf 436k)

Norske industribedrifter tar i dag del i en sterk internasjonal konkurranse om kompetanse. Over halvparten av bedrifter med mer enn ti ansatte bruker utenlandsk arbeidskraft, og antallet utenlandske arbeidstakere, ansatt eller innleide, utgjør i dag mellom syv og ni prosent av alle ansatte i Norsk Industris medlemsbedrifter.

Denne rapporten handler om jakten på kompetanse i en verden der ikke bare økonomien, men også kompetansen er i ferd med å bli global. Rapporten bygger på en undersøkelse av Norsk Industris medlems-bedrifter, og viser omfanget av bruken av utenlandsk arbeidskraft, hvilke land og områder arbeidskraften kommer fra, og hvilken kompetanse bedriftene har behov for i framtiden.

Arbeidsvandring over landegrenser skaper politiske og etiske utfordringer. Rapporten presenterer tre modeller som viser alternative strategier i jakten på kompetanse, og drøfter hvordan myndigheter og aktører i arbeidsmarkedet kan bidra til kompetanseutvikling i et globalt perspektiv.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi