logo fafo 194x64
Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor
Organisering og gjennomføring av det lokale oppgjøret i 2000
Lokale lønnsforhandlinger i kommunal sektor

Ordrenummer:

361

Jorun Andreassen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 361

ISBN 82-7422-344-6

ISSN 0801-6143

2001

Nettutgave

(pdf 2 MB)

Denne rapporten tar for seg de lokale lønnsforhandlingene i kommunesektoren i 2000. Rapporten er laget på oppdrag fra Kommunenes Sentralforbund (KS) og belyser arbeidsgivers syn og holdninger. Den dekker både de lokale 5.1 forhandlingene og de preliminære forhandlingene for undervisningspersonale. Følgende problemstillinger står sentralt:
 Hvordan var forhandlingene organisert i primær- og fylkeskommunene?
 Hvordan ble den lokale potten fordelt og hvilke begrunnelser lå til grunn for fordelingen?
 Hvilke holdninger har arbeidsgiverne til forhandlingene og forhandlingssystemet?

Undersøkelsen viser at selv om kommunene på flere felt prioriterte likt, ble den store lønnspotten i 2000 fordelt ulikt i kommunene. I undersøkelsen har vi blant annet sett på relasjonen mellom sentrale og lokale forhandlinger, og hvilket syn kommunene har på bruk av ulike virkemidler i sentrale og lokale forhandlinger.

I 2000 var det første gang de lokale partene i kommunene fikk føre lokale lønnsforhandlinger for skoleverket. De fleste lærerorganisasjonene var imot at gjennomføringen av de lokale forhandlingene ble overført fra staten til kommunene. Rapporten gir et innblikk i hvordan ble de første preliminære lærerforhandlingene ble gjennomført.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi