logo fafo 194x64
NITO i lokale lønnsforhandlinger
Erfaringer med individorientering og tvisteløsning fra Norge og Sverige
NITO i lokale lønnsforhandlinger

Ordrenummer:

520

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 520

ISBN 82-7422-528-7

ISSN 0801-6143

2006, 59 s

Nettutgave

(pdf 339k)

Denne rapporten handler om lokal og individuell lønnsdanning. Lokale forhandlinger skaper særskilte utfordringer når det gjelder forhandlingsprosessen og når det gjelder løsning av tvister. Rapporten er ment å gi et grunnlag for drøfting av ulike problemstillinger knyttet til lokal lønnsdanning, og trekker fram erfaringer fra Norge og Sverige. Rapporten har tre deler. Første del av rapporten handler om tvisteløsning. Ulike former for tvisteløsning blir belyst blant annet med materiale fra nemndbehandling i privat og kommunal sektor. I andre del av rapporten blir utviklingen i offentlig sektor drøftet. Både organisasjonenes motstand mot lokale lønnsforhandlinger, forhandlingssystemet og organisasjonsmønsteret, er faktorer som på kort sikt gjør det vanskelig å oppnå større lokal lønnsdanning i staten og kommunene. Rapportens siste del tar for seg lokal lønnsdanning i sykehussektoren i Norge og Sverige, og erfaringer med innføring av lokal lønnsdanning her.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi