logo fafo 194x64
Regulering av arbeidstid
Arbeidstidsordninger i statlig barnevern og jernbane
Regulering av arbeidstid

Ordrenummer:

20134

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:44

ISBN 978-82-7422-702-6

ISSN 0801-6143

2009, 58 s kr. 198,- Ordrenr: 20134

Nettutgave

(pdf 1.95mb)

Forsvar arbeidsmiljøloven! Denne rapporten tar for seg arbeidstid i det statlige barnevernet og i jernbanen, to sektorer som er preget av utstrakt bruk av turnus og ubekvem arbeidstid. Begge har arbeidstidsordninger som fraviker bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Hovedtariffavtalen i staten er utformet ganske generelt, mens avtalene i jernbanen er mer detaljerte – utformet med tanke på særskilte arbeidsoppgaver, og de varierer noe etter lokale interesser i selskapene. Både det historiske utgangspunktet og dagens konkrete situasjon har skapt ulike muligheter for forbundene i de to sektorene når det gjelder å forhandle fram arbeidstidsordninger og kompensasjon for å jobbe i turnus.

158,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi