logo fafo 194x64
Rekruttering til design- og håndverksfagene
Rekruttering til design- og håndverksfagene

Ordrenummer:

20572

Anna Hagen Tønder og Sol Skinnarland

Fafo-rapport 2016:10

ISBN 978-82-324-0287-8 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0288-5 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2016, 69 s, kr 219,- Ordrenr 20572

Nettutgave

(pdf 404 kB)

I denne rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse som er gjennomført i forbindelse med gjennomgangen av tilbudsstrukturen i videregående opplæring. Her retter vi søkelyset mot rekrutteringen til utdanningsprogrammet design og håndverk. Oppdragsgiver for prosjektet er Utdanningsdirektoratet. Hovedformålet med undersøkelsen har vært å få mer kunnskap om forhold som har betydning for rekrutteringen av søkere til design og håndverk og til de ulike fagene innen utdanningsprogrammet. I rapporten benytter vi oss dels av analyser av registerdata og statistikk og dels av kvalitative intervjuer på skolenivå som er gjennomført i forbindelse med prosjektet.

219,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi