logo fafo 194x64
Rigid og fleksibel
En analyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark sentralsjukehus
Rigid og fleksibel

Ordrenummer:

250

Siv Øverås og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 250

ISBN 82-7422-216-4

1998

Nettutgave

(pdf 4,6 MB)

Denne rapporten presenterer en organisasjonsanalyse av Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Telemark Sentralsjukehus. Avdelingen har snevre rammer å bevege seg innenfor. Det trange handlingsrommet skaper rigiditet; grenser for hva som gjøres og hva om ikke gjøres. I dette handlingsrommet er det også mye uklarhet om hva barne- og ungdomspsykiatrien skal drive med. Det gir de som befinner seg i rommet fleksibilitet i tilpasningen til hva som til enhver tid skal gjøres. Vi forsøker å beskrive hvordan denne dobbeltheten virker og hva den kommer av. Vi tror beskrivelsen har gyldighet utover Telemark fylke.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi