logo fafo 194x64
Tidstyvene
En beskrivelse av lærernes arbeidstidssituasjon
Tidstyvene

Ordrenummer:

20113

Bård Jordfald, Torgeir Nyen og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2009:23

ISBN 978-82-7422-681-4

ISSN 0801-6143

2009

Nettutgave

(pdf 653kb)

Fafo-rapport 2009:24

Anne Britt Djuve, Elisabeth Gulløy, Hanne C. Kavli og Frode Berglund
Datafangst når minoritetsbefolkningen er målgruppe

ISBN 978-82-7422-682-1
2009 127 s kr 227,- Ordrenr: 20114 pil Bestilling
    

Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services

Nettutgave (pdf 910kb) * Publikasjoner om samme emne

Data om befolkningens levekår, holdninger og erfaringer med offentlige tjenester samles inn av en rekke virksomheter, og ved hjelp av ulike teknikker. Forskjellige teknikker og metoder er utviklet for å sikre god kvalitet på dataene. Når befolkningen som skal studeres består av grupper som er svært ulike både kulturelt og språklig, oppstår en del nye utfordringer. Disse handler både om metoder for å informere om, komme i kontakt med og gjennomføre datainnsamlingen, men også om å sikre at dataene som er samlet inn om de ulike gruppene er sammenliknbare. Denne rapporten har som ambisjon å systematisere og sammenfatte datafangsterfaringene fra et knippe norske – og enkelte utenlandske – undersøkelser som er spesielt tilrettelagte for sammenlikning mellom ulike etniske grupper (i praksis landgrupper).

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi