logo fafo 194x64
TiSA-avtalen
Konsekvenser for arbeidsmarkedet og velferdsstaten
TiSA-avtalen

Ordrenummer:

20624

Kristin Jesnes og Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2017:16

ISBN 978-82-324-0375-2

ISSN 2387-6859

2017

Nettutgave

(pdf 891 kB)

TiSA står for Trade in Services Agreement og er en avtale om handel med tjenester, som 50 land i verden forhandler om – deriblant Norge. Denne rapporten redegjør for hva TiSA omfatter og hvilke konsekvenser avtalen kan få for arbeidsmarkedet og velferdsstaten i Norge. Kritikerne av avtalen hevder den kan føre til økt konkurranse, begrense Norges mulighet til å regulere tjenester, og dessuten presse fram privatisering av offentlige tjenester. Gjennom TiSA vil Norge forplikte seg til å gi utenlandske selskaper markedsadgang i noen sektorer. Utenlandske virksomheter skal også ha såkalt nasjonal likebehandling, det vil si de skal behandles likt med norske virksomheter. På noen områder og i noen sektorer har Norge reservert seg mot dette. Gjennom medlemskapet i EØS og i WTOs handelsavtaler er Norge i dag forpliktet til nasjonal likebehandling. Rapporten konkluderer med at TiSA ikke vil begrense norske myndigheters handlingsrom ut over de forpliktelsene Norge allerede har i dag.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi