logo fafo 194x64
Vekterstreiken 2012
Fra lønnskamp til lønnsnemnd
Vekterstreiken 2012

Ordrenummer:

20311

Åsmund Arup Seip

Fafo-rapport 2013:21

ISBN 978-82-324-0007-2 (papirutgave)

ISBN 978-82-324-0008-9 (nettutgave)

ISSN 0801-6143

2013 67 s kr 217,- Ordrenr: 20311

Nettutgave

(pdf 518 kB)

Vekterstreiken sommeren 2012 rammet en rekke vektertjenester og førte til stengning av flere flyplasser. Til slutt grep Regjeringen inn. Hva dreide konflikten seg om, og hvorfor endte den med bruk av tvungen lønnsnemnd? Denne rapporten beskriver streikeforløpet fra forhandling og mekling til behandling av tvisten i Rikslønnsnemnda. Den berører spørsmål om medias betydning i en streik, erfaringer fra gjennomføringen, ansvarsforhold i forbundet og bakgrunnen for bruken av tvungen lønnsnemnd.

217,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi