logo fafo 194x64
Verneombudsordningen i en ny tid
Erfaringer fra bygg og anlegg
Forside rapport

Ordrenummer:

20643

Mona Bråten og Rolf K. Andersen

Fafo-rapport 2017:35

ISBN 978-82-324-0408-7 (papirutgave) / ISBN 978-82-324-0409-4 (nettutgave)

ISSN 0801-6143 (papirutgave) / ISSN 2387-6859 (nettutgave)

2017, 60 s, kr 210,- Ordrenr 20643

Nettutgave

(pdf 791 kB)

Verneombudsordningen skal sikre arbeidstakerne medvirkning i HMS-arbeidet. Hvilke vilkår har verneombudsordningen i bygge- og anleggsnæringen i dag? Hvordan praktiseres ordningen i store og komplekse bygge- og anleggsprosjekter der mange aktører er inne? Bygge- og anleggsnæringen har vært omfattet av store kontekstuelle og institusjonelle endringer de siste årene. Summen av disse endringene har vi definert som «en ny tid» for verneombudsordningen. En hovedkonklusjon er at verneombudene spiller en viktig rolle, men at deres medvirkning i HMS-arbeidet først og fremst er reaktiv. Det legges i liten grad til rette for arbeidstakermedvirkning på arenaer hvor det gis muligheter for en mer proaktiv rolle i HMS-arbeidet.

210,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi