logo fafo 194x64

Nyheter

Syria-krigen krever en revurdering av den internasjonale innsatsen

Syria-krigen krever en revurdering av den internasjonale innsatsen

04. august 2015

Syriakrigen raser, og det er lite som minner om de fredelige demonstrasjonene for demokratisk endring som startet konflikten i 2011. Assad-regimet har fortsatt kontroll over de store byene, mens Daesh hovedsakelig kontrollerer tynt befolkede ørkenområder. Krigen krever nå en revurdering av den internasjonal innsatsen, skriver Fafo-forsker Mona Christopheren i en ny artikkel hos IPI Global Observatory.

Ny artikkel om feilernæring hos barn i Kongo

Ny artikkel om feilernæring hos barn i Kongo

03. august 2015

Fafo-forsker Anne Hatløy er medforfatter på denne artikkelen, som er publisert i International Journal for Equity in Health. Feilernæring hos barn er spesielt utbredt  på landsbygda i Kongo. Målet med denne studien er å finne årsaken til at noen husholdninger klarer å sørge for et godt nok kosthold for barna, mens andre ikke klarer det.
Velkommen til Fafo-konferansen 21. august

Velkommen til Fafo-konferansen 21. august

26. juni 2015

På årets Fafo-konferanse reiser vi spørsmål om utryggheten sprer seg i det norske – og nordiske – arbeidsmarkedet. Hvor sårbare er vi? Må noen bransjer leve med uanstendige arbeidsvilkår på grunn av hardere konkurranse? Både LO-leder Gerd Kristiansen og NHO-direktør Kristin Skogen Lund kommer til konferansen i Oslo kongressenter.
Utdanning i Haiti og Niger

Utdanning i Haiti og Niger

25. juni 2015

I juli er Norge vertskap for et toppmøte om Utdanning for utvikling i Oslo. Fafos engasjement på området gjelder særlig Haiti, som rådgiver for Unicefs kartlegging av barn som ikke går på skolen. Fafo-forsker Anne Kielland utreder også utdanningsforholdene i Haiti for Utenriksdepartementet og i Niger for Norad.

Ny rapport om miljø- og ressursforvaltning i Myanmar

Ny rapport om miljø- og ressursforvaltning i Myanmar

25. juni 2015

Myanmar og Norge har nylig igangsatt et langsiktig bistandssamarbeid. Fafo-forskerne Kristin Dalen, Svein Erik Stave og Amsale Temesgen har bidratt med grunnlagsdata for å beskrive dagens sosiøkonomiske situasjon i landet. Studien ble gjennomført på oppdrag fra Evalueringsavdelingen i Norad.

Ny rapport om digital kompetanse hos norske arbeidstakere

Ny rapport om digital kompetanse hos norske arbeidstakere

25. juni 2015

Stadig flere bransjer og jobber forutsetter at arbeidstakere er fortrolige med datateknologi. Samtidig er det forskjeller mellom arbeidstakerne når det gjelder digital kompetanse. Denne undersøkelsen viser at de fleste likevel kan lære det jobben krever dersom forholdene legges til rette på arbeidsplassene. Rapporten er skrevet av Tove Mogstad Aspøy og Rolf K. Andersen.

Nye rapporter om skillet mellom stat og religion i Mali

Nye rapporter om skillet mellom stat og religion i Mali

24. juni 2015

I Mali er det frykt for at landet gradvis forvandles til en islamsk stat. Bakgrunnen er framveksten av militante islamske grupper, og at religion får en større plass i offentligheten. Fafos rapporteringer viser at frykten er overdrevet. Skillet mellom stat og religion er intakt i Mali.
Nytt notat om sykehus drevet av ideelle organisasjoner

Nytt notat om sykehus drevet av ideelle organisasjoner

23. juni 2015

Hvordan skiller ideelle sykehus seg fra offentlige og kommersielle? Dette Fafo-notatet tar for seg hva eksisterende forskning kan bidra med for å svare på spørsmålet. En sammenligning krever enighet om hvem de ideelle aktørene er, og statistikk for de tre typene av sykehus. Disse forutsetningene er ikke tilstrekkelig oppfylt, ifølge notatet.
Utdanning for barn som bor i slumområder

Utdanning for barn som bor i slumområder

22. juni 2015

Selv om antallet fattige i verden blir mindre, er det flere som bor i slumstrøk rundt byene. Samtidig er det på landsbygda at det gjøres størst innsats for å gi barn skolegang. Bakgrunnen er frykt for at investering i slumstrøk vil øke tilstrømmingen.  Fafo-forsker Anne Kielland har skrevet et bakgrunnspaper til årets Education for ALL Global Monitoring Report 2015 for Unesco.

Kronikk: Hvis svaret er livslang rett til utdanning

Kronikk: Hvis svaret er livslang rett til utdanning

22. juni 2015

Flere tar nå til orde for at det bør være en livslang rett til videregående utdanning. Hvis en livslang rett er svaret, hva er egentlig spørsmålet? Fafo-forskerne Erika Braanen Sterri (bildet), Kaja Reegård, Jon Rogstad og Silje Andresen stiller dette spørsmålet i en kronikk i Aftenposten.
Ny rapport om Elektrobransjens Utviklingssenter

Ny rapport om Elektrobransjens Utviklingssenter

19. juni 2015

Kravet om etterutdanning har stått sentralt i EL & IT Forbundets nyere historie, som tariffestet rett  til etterutdanning. Forholdet til arbeidsgiversiden har i perioder vært konfliktfylt, men også preget av kompromisser og samarbeid. Tema for denne rapporten er hvilken rolle Elektrobransjens Utviklingssenter, ELBUS har spilt.  Dag Olberg har skrevet rapporten.
Bokkapittel om barn som har fått endelig avslag på sin asylsøknad

Bokkapittel om barn som har fått endelig avslag på sin asylsøknad

18. juni 2015

Fafo-forsker Nerina Weiss har skrevet om hverdagen til barn som har fått endelig avslag på sin asylsøknad. Barna forteller om en hverdag tilsynelatende lik den norske barn har. Samtidig er livene deres satt på vent. Kapitlet er publisert i en ny bok fra Gyldendal, med tittelen "Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet".

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi