logo fafo 194x64

Nyheter

Presentasjoner og opptak fra konferanse om arbeidsinnvandring

Presentasjoner og opptak fra konferanse om arbeidsinnvandring

22. mai 2015

Opptaket av gårsdagens konferanse om arbeidsinnvandring finner du på Fafo-tv.
Temaer var drivkreftene bak migrasjonen til Norge, konsekvenser for norsk økonomi og arbeidsliv og hvordan det har gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet hit til landet. Presentasjonene finner du under den enkelte foredragsholder i programmet

Ny rapport om bosetting av flyktninger

Ny rapport om bosetting av flyktninger

19. mai 2015

Denne rapporten handler om samordning mellom Husbanken, IMDi og kommunene i arbeidet med bosetting av flyktninger , og betydningen av gode boligløsninger. Studien er basert på kvalitative intervjuer, deltakelse på kommunesamlinger og dokumentstudier. Vidar Bakkeli (bildet) og Ragnhild Steen Jensen har skrevet rapporten.

Hvordan påvirker syriske flyktninger det jordanske arbeidsmarkedet?

Hvordan påvirker syriske flyktninger det jordanske arbeidsmarkedet?

18. mai 2015

Den store flyktningestrømmen fra Syria påvirker også arbeidsmarkedet i Jordan. En ny rapport fra ILO (Den internasjonale arbeidsorganisasjonen) og Fafo viser at arbeidsledigheten blant jordanere økte fra 14,5 til 22 prosent fra 2011 til 2014. Se ILOs presentasjon av rapporten.

Fafo Østforum i ny drakt

Fafo Østforum i ny drakt

12. mai 2015

I løpet av de siste 11 årene har vi opplevd en arbeidsinnvandring uten sidestykke til Norge. I disse årene har Fafo Østforum fulgt utviklingen gjennom nyhetstjeneste på nett og ved å arrangere seminarer. Nettsidene til Fafo Østforum lanseres nå i ny drakt. Fafo Østforum finansieres ved hjelp av 24 deltakerorganisasjoner. Blant disse er organisasjoner i arbeidslivet, bedrifter og offentlige myndigheter.
Mange Fafo-bidrag i Søkelys på arbeidslivet

Mange Fafo-bidrag i Søkelys på arbeidslivet

11. mai 2015

Den nyeste utgaven lanseres 19. mai, der Hanne C. Kavli (bildet) innleder om oppfølging av sykefravær blant innvandrede arbeidstakere. Søkelys på arbeidslivet har flere bidrag fra Fafo-forskere. Kristine Nergaard er med på en artikkel om lavere organisasjonsgrad. Åsmund Hermansen og Tove Midtsundstad skriver om nettbaserte informasjonstjenester om pensjonsrettigheter i privat sektor.
Ny artikkel om ungdom og butikkarbeid

Ny artikkel om ungdom og butikkarbeid

08. mai 2015

Mange unge jobber deltid i butikk ved siden av skole eller studier. Men hva med dem som ønsker seg varehandelen som en karriere? Hvilke aspekter ved butikkarbeid identifiserer de seg med? I en ny artikkel undersøker Kaja Reegård unges begrunnelser for valg av yrkesfaglig salgsutdanning og deres orienteringer mot butikkarbeid. Artikkelen er publisert i Journal of Education and Work.
Ny Fafo-rapport: Større stillinger og bedre drift

Ny Fafo-rapport: Større stillinger og bedre drift

07. mai 2015

In en ny rapport evalueres 47 prosjekter som har deltatt med 82 tiltak i programmet Ufrivillig deltid. Hva er det som egentlig virker for å få til større stillinger? Leif Moland har skrevet rapporten på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Den presenteres på et seminar hos Fafo i dag.

Ny Fafo-rapport: Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet

Ny Fafo-rapport: Ønsket og uønsket deltid i Posten, Vestre Viken Helseforetak og Vinmonopolet

07. mai 2015

Hvor stort er omfanget av deltidsansettelser i Posten, Vestre Viken HF og Vinmonopolet? Og hvor mye av deltiden er uønsket? I denne rapporten analyseres omfanget av deltid og hva dette betyr for driften og for de ansatte. Avslutningsvis drøftes hva som kan gjøres for at virksomhetene kan tilby flere heltidsstillinger og større deltidsstillinger. Forskere er Ketil Bråthen og Leif E. Moland.
Fafo-frokost 7. mai: Ufrivillig deltid skal bort - men hvordan?

Fafo-frokost 7. mai: Ufrivillig deltid skal bort - men hvordan?

05. mai 2015

På dette seminaret lanseres to Fafo-rapporter. Disse handler om ufrivillig deltid og tiltak for å få til større stillinger. Hva er det som egentlig virker? Leif Moland (bildet) har vært med på å evaluere programmet «Ufrivillig deltid» på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge er blant dem som skal kommentere den nye rapporten.
Nytt Fafo-notat: En ekstra dytt, eller mer?

Nytt Fafo-notat: En ekstra dytt, eller mer?

05. mai 2015

Fylkeskommunene har fra sommeren 2014 prøvd ut ulike tiltak som kan hjelpe unge med å gjennomføre videregående opplæring. Det dreier seg både om å få læreplass og å fullføre påbyggingskurs til generell studiekompetanse. Fafo-forskerne Tove Mogstad Aspøy (bildet) og Torgeir Nyen har evaluert tiltakene, og beskriver i en delrapport hvordan de har blitt organisert og gjennomført.

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune

Evaluering av bedriftshelsetjenesten i Bærum kommune

04. mai 2015

Bærum kommune ønsker en evaluering av bedriftshelsetjenesten i kommunen. Fafo-forsker Sol Skinnarland skal gi et kunnskapsgrunnlag for hvordan tjenesten kan organiseres i framtiden.

Konferanse om kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Konferanse om kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

30. april 2015

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Hvordan har det gått med arbeidsinnvandrerne som har kommet til Norge? Disse spørsmålene vil bli belyst når Fafo, Frischsenteret og Fafo Østforum inviterer til konferanse 21. mai, fra 12 til 16. Konferansen er fullbooket, men den strømmes, og direktesending kan ses på Fafo-tv.
[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi