logo fafo 194x64

Nyheter

Samarbeidsmodellen i oppløsning?

Samarbeidsmodellen i oppløsning?

28. august 2015

Påstandene fra AFI-forskere om at den norske samarbeidsmodellen er i ferd med å falle fra hverandre er oppsiktsvekkende og gir grunn til bekymring. Sissel C. Trygstad og Kristine Nergaard skriver i denne kronikken at det ikke finnes datamessig belegg for å hevde dette.
Ny rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

Ny rapport: Fagforeninger som krysser landegrensene

27. august 2015

I 2007 tegnet Latvias Bygningsarbeiderforbund og Fellesforbundet en samarbeidsavtale. Slikt samarbeid etterlyses ofte i et stadig mer internasjonalisert arbeidsmarked, men det finnes få  praktiske eksempler. Denne rapporten ser nærmere på hvordan avtalen kom i stand, hvordan samarbeidet har blitt organisert og hvilke resultater det har ført til. Den er skrevet av Line Eldring.
Sykefravær og tøffe ledere i kommunal sektor

Sykefravær og tøffe ledere i kommunal sektor

27. august 2015

Gunn Marit Helgesen i KS etterlyser tøffe ledere som tenker kvalitet, helhet og systematikk i driften. Fafo har på oppdrag av NAV funnet at slike ledere faktisk finnes i kommunal sektor. Disse lederne fortjener oppmerksomhet. De viser at det er mulig å holde et relativt lavt sykefravær i en virksomhet, i dette tilfellet pleie og omsorg, som generelt er preget av et høyt sykefravær. Dette skriver Lise Lien og Hanne Bogen i en kronikk i Kommunal Rapport.
Ny bok om nasjonale rettskulturer i Europa

Ny bok om nasjonale rettskulturer i Europa

26. august 2015

Er nasjonale rettskulturer i Europa i ferd med å nærme seg hverandre som følge av europeiske rettslige integrasjonsprosesser? Åse B. Grødeland, Fafo, og William L. Miller, University of Glasgow, har skrevet en ny bok, publisert av Cambridge University Press, som belyser dette spørsmålet.  Forskningen deres viser at borgerne i Europa har overraskende like holdninger til lover og regler, men at praksisen varierer fra land til land.

Fafo-frokost 1. september: Økt kompetansegap i norsk arbeidsliv?

Fafo-frokost 1. september: Økt kompetansegap i norsk arbeidsliv?

25. august 2015

Høy produktivitet og små lønnsforskjeller kjennetegner norsk arbeidsliv. Det skyldes blant annet et velutbygd utdanningssystem og gode læringsvilkår på jobb. Raske endringer setter veletablerte ordninger under press. Går vi mot et økt kompetansegap? På denne Fafo-frokosten presenteres smakebiter fra forskningen. Politikere, forskere og partene i arbeidslivet vi kommentere og debattere.

Nytt prosjekt om sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne

Nytt prosjekt om sysselsetting av personer med redusert funksjonsevne

24. august 2015

Hvordan følge utviklingen i sysselsettingen for personer med nedsatt funksjonsevne? Dette er hovedspørsmålet i et nytt prosjekt, på oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet. Fafo skal blant annet komme med forslag til hvordan innsatsen for delmål 2 i IA-avtalen best kan måles. Prosjektet skal gjennomføres av Jørgen Svalund (bildet) og Magne Bråthen, og avsluttes i desember i år. 

380 000 nordmenn frykter for jobben

380 000 nordmenn frykter for jobben

24. august 2015

16 prosent av norske arbeidstakere er redde for enten å bli permittert eller miste jobben de nærmeste åra. Det viser helt ferske tall, som ble presentert på årets Fafo-konferanse.
Det var daglig leder Tone Fløtten og forskningssjef Sissel C. Trygstad som holdt innledningsforedraget.

Innlegg fra Fafokonferansen 2015

Innlegg fra Fafokonferansen 2015

21. august 2015

Innlegg fra Fafo-konferansen 21. august finner du her på Fafo Nett-TV. Hovedtema var "Permanent midlertidighet", og konferansen ble holdt i Kongressenteret i Folket Hus.

 

Ny rapport om målretting av gratis kjernetid

Ny rapport om målretting av gratis kjernetid

20. august 2015

Høsten 2014 ble ordningen med gratis kjernetid i barnehager inntektsprøvd i bydel Gamle Oslo, Drammen og en bydel i Bergen. Det ble samtidig stilt krav om aktivitet for foreldre. Rapporten, som er skrevet av Beret Bråten (bildet) og Hanne Bogen, oppsummerer erfaringene. Den viser at foreldre opplever aktivitetsplikten som en mulighet til å lære norsk.

Sending fra Fafo-frokost om ulikheter i Kina kan du se her

Sending fra Fafo-frokost om ulikheter i Kina kan du se her

20. august 2015

Ulikhetene i Kina har økt til et nivå langt over det FN beskriver som destabiliserende for et samfunn. Hva synes kinesere flest om denne utviklingen og om det myndighetene gjør for å skape et mer «rettferdig» kinesisk samfunn? Opptaket av Fafo-frokosten kan ses her.

Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?

Arbeidsinnvandrere med brakkesyke?

10. august 2015

Hva vet vi om rusmiddelbruk blant østeuropeiske arbeidsinnvandrere og hvilke konsekvenser det eventuelt kan ha for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene? Dette er hovedspørsmålet i et prosjekt finansiert av Helsedirektoratets tilskuddsordning for Rusmiddelforebygging i Arbeidslivet. Forskere på prosjektet er Line Eldring og Rolf K. Andersen.

Programrapport for NORHED

Programrapport for NORHED

06. august 2015

Hva er oppnådd i NORHEDs prosjekter i 2014? Beste praksis og generelle utfordringer skal kartlegges i dette prosjektet, som utføres av Fafo-forsker Tewodros Kebede (bildet) og Svein Erik Stave. Oppdraget, som er gitt av Norad, skal være ferdig i oktober 2015. NORHED er Norges program for kapasitetsutvikling innen høyere utdanning og forskning, og ble etablert av Norad i 2012.

[12 3 4 5  >>  

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosArne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad og Mark Taylor

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi