Nyheter

Ny Fafo-rapport: Arbeidstid i barneverninstitusjonene

Ny Fafo-rapport: Arbeidstid i barneverninstitusjonene

26. mars 2015

Dag Olberg har skrevet rapporten sammen med Karen-Sofie Pettersen ved AFI.
Medleverordninger innebærer utvidete arbeidsperioder, der ansatte bor og lever sammen med barna og ungdommene i institusjonene. Ordningen får stor oppslutning, men det er strid om reguleringene. Les mer og last ned rapporten. * Se opptak fra Fafo-frokosten 26. mars

Sluttrapport: Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

Sluttrapport: Boligsosialt arbeid og kompetanseutvikling

25. mars 2015

Fafo og NOVA har evaluert studiet «Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid», og dette er sluttrapporten. Et viktig spørsmål er om utdanningen gir relevant kompetanse for å møte boligsosiale utfordringer. Det dreier seg blant annet om tilpasset oppfølging og større medvirkning for brukerne. Fafos Arne Backer Grønningsæter har skrevet sluttrapporten. Les mer og last ned rapporten

De castbergske barnelovene 100 år

De castbergske barnelovene 100 år

25. mars 2015

Den 10. april er det  100 år siden de castbergske barnelover ble vedtatt. Dagen markeres med en konferanse i regi av Forut, på Høgskolen i Gjøvik. På programmet står barnelovgivning, barns rettigheter og barnearbeid. Anne Kielland har i mange år vært sentral forsker på dette området på Fafo. Hun skal innlede om kampen mot barnearbeid. Les mer om konferansen

EU og den arabiske våren

EU og den arabiske våren

23. mars 2015

Under den arabiske våren ønsket EU demonstrantenes krav velkommen, og tilbød hjelp i overgangen til demokrati. I en ny artikkel tar Beáta Paragi (bildet) for seg endringer i nabolandspolitikk, basert på meningsmålinger i Europa og i land i umiddelbar nærhet til den israelsk-palestinske konflikten. Artikkelen er publisert i Democracy and Security 11(1). Sammendrag

 

 

Kristin Alsos ny forskningsleder på Fafo

Kristin Alsos ny forskningsleder på Fafo

20. mars 2015

Kristin Alsos blir ny forskningsleder på Fafo fra 1. april, med ansvar for arbeidsliv og arbeidsmarked. Kristin Alsos er cand. jur. fra Universitetet i Bergen, og hun har vært forsker på Fafo siden 2006. Kristin har tidligere vært  i Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (nå Virke), som advokat og senere forhandlingssjef.
Bedriftsforsamling – en ubrukt ressurs?

Bedriftsforsamling – en ubrukt ressurs?

19. mars 2015

Har den særnorske ordningen med bedriftsforsamling en plass i et moderne internasjonalt næringsliv? Dette er tema i en artikkel skrevet av Fafo-forsker Inger Marie Hagen, publisert i Magma 2/2015. Den bygger på en intervjuundersøkelse som ble foretatt i 2013. Aktørene mener at ordningen har gått ut på dato dersom ikke forsamlingens innhold og oppgaver endres. Les artikkelen hos Magma

Fafo-frokost 8. april: Hvordan kan arbeidsgiverne bidra til arbeidsinkludering?

Fafo-frokost 8. april: Hvordan kan arbeidsgiverne bidra til arbeidsinkludering?

18. mars 2015

I 2012 lanserte NHO prosjektet «Ringer i Vannet» for å motivere medlemsbedriftene til å bidra til økt inkludering i arbeidslivet.  I en ny Fafo-rapport beskrives metoden, og hva som skal til for at bedriftene kan rekruttere arbeidssøkere med relevant kompetanse. Lise Lien og Magne Bråthen (bildet) vil presentere undersøkelsen. Program og påmelding.

Hva forklarer redusert liggetid på sykehus blant de eldste?

Hva forklarer redusert liggetid på sykehus blant de eldste?

17. mars 2015

Det  var nedgang i antall liggedøgn i sykehus for de eldste pasientene i årene fra 2010 til 2013.  Fafos Åsmund Hermansen (bildet) og Anne Skevik Grødem (ISF) skriver i en artikkel i Sykepleien Forskning (nr 1/2015) at dette først og fremst skyldes Samhandlingsreformen. Økt sykepleiekompetanse i kommunene har ikke vært av betydning i denne perioden, men kan bli viktig på sikt.

Sissel C. Trygstad

Trenger varslere en strengere lov?

16. mars 2015

Selv om «alle» framhever varslerens betydning, kan det være risikabelt å varsle. Det er særlig risikabelt dersom sjefen er ansvarlig for det kritikkverdige forholdet.  - Hvordan kan vi unngå at flere må oppleve det som Robin Schaefer, varsleren i den såkalte Monika-saken, gjorde? Spørsmålet stilles av Sissel C. Trygstad (bildet) og Anne Mette Ødegård i en kronikk hos NRK Ytring, 14. mars.

Fafo-frokost 26. mars: Utvidet arbeidstid i barneverninstitusjoner

Fafo-frokost 26. mars: Utvidet arbeidstid i barneverninstitusjoner

13. mars 2015

Arbeidstidsordninger der ansatte bor og lever sammen med barn og ungdom i barneverninstitusjoner, er blitt mer vanlig. Ansatte, ledere og ungdommer er i hovedsak fornøyd med disse såkalte medleverordningene. Men hvordan de skal reguleres, er omstridt. Dette kommer fram i en ny rapport skrevet av Fafos Dag Olberg (bildet) og Karen-Sofie Pettersen (AFI). Rapporten legges fram på seminaret.
Ny rapport om arbeidsmiljøet i norske sykehus

Ny rapport om arbeidsmiljøet i norske sykehus

12. mars 2015

Sykehusene har vært gjennom store omstillinger de siste årene, og arbeidsintensiteten ser ut til å øke. I denne rapporten kommer det fram at ledere, verneombud og tillitsvalgte har forskjellige vurderinger av hvor godt samarbeidet har vært. Fafo-forskerne Sissel C. Trygstad og Rolf K. Andersen har undersøkt arbeidsmiljøet i norske sykehus, et prosjekt som er finansiert av Arbeidstilsynet.
Sissel C. Trygstad er ny forskningssjef på Fafo

Sissel C. Trygstad er ny forskningssjef på Fafo

10. mars 2015

Sissel C. Trygstad blir forskningssjef med hovedansvar for vår arbeidslivsforskning fra 1. april i år. Hun har jobbet på Fafo siden 2004, og har blant annet vært forskningsleder for arbeidslivsgruppa. Sissel er Dr. polit., fra NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap i  Trondheim. Hennes arbeidsområder er blant annet partsforhold, ledelse og arbeidsorganisering og varsling i arbeidslivet.

 

[12 3 4 5  >>  

Nettstedet er under ombygging. Dersom du ikke finner det du leter etter kan du gå til fafoarkiv.no, der ligger alt innhold fra det gamle nettstedet.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjef: Anne Britt Djuve 

Forskningsledere: Arne Backer Grønningsæter, Jon Rogstad, Mark Taylor og Sissel Trygstad

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2BKart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: fafo@fafo.no

Webredaksjon Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi