logo fafo 194x64
Unge mottakere av helserelaterte ytelser
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET

Ordrenummer:

20384

Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2014:37

ISBN 978-82-324-0139-0 (papir)

ISBN 978-82-324-0140-6 (nett)

ISSN 0801-6143

2014, 110 s, kr 260,- Ordrenr 20384

Nettutgave

(pdf 3,62 MB)

I denne rapporten undersøker vi utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser blant unge voksne gjennom en tjueårsperiode. Videre ser vi på gruppen av unge NEET – unge utenfor arbeid, utdanning og opplæringstiltak. Hvor stor andel av disse mottar en form for offentlig
forsørgelse, og hvor stor andel forsørges av familien? I siste del av rapporten gjennomgår vi forskningslitteraturen om unge utenfor, og vi presenterer forklaringer og hypoteser om unges utenforskap som har vært lansert de siste åra.

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi