logo fafo 194x64
Unge mottakere av helserelaterte ytelser
Fordelingen mellom offentlig og familiebasert forsørgelse av unge NEET
Unge mottakere av helserelaterte ytelser

Ordrenummer:

20384

Anne Skevik Grødem, Roy A. Nielsen og Anne Hege Strand

Fafo-rapport 2014:37

ISBN 978-82-324-0139-0 (papir)

ISBN 978-82-324-0140-6 (nett)

ISSN 0801-6143

2014, 110 s, kr 260,- Ordrenr 20384

Nettutgave

(pdf 3,62 MB)

I denne rapporten undersøker vi utviklingen i bruken av helserelaterte ytelser blant unge voksne gjennom en tjueårsperiode. Videre ser vi på gruppen av unge NEET – unge utenfor arbeid, utdanning og opplæringstiltak. Hvor stor andel av disse mottar en form for offentlig
forsørgelse, og hvor stor andel forsørges av familien? I siste del av rapporten gjennomgår vi forskningslitteraturen om unge utenfor, og vi presenterer forklaringer og hypoteser om unges utenforskap som har vært lansert de siste åra.

260,00 kr

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi