logo fafo 194x64
Kortere kjeder – mindre sosial dumping?
Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg

Ordrenummer:

10196

Line Eldring og Rolf K. Andersen

Fafo-notat 2014:09

ISSN 0804-5135

2014

Nettutgave

(pdf 761 kB)

I dette prosjektet har formålet vært å etablere en første kunnskapsstatus om situasjonen når det gjelder begrensninger i kontraktkjedene. Vi har tatt for oss følgende problemstillinger:

  • I hvilken grad stiller offentlige byggherrer og private entreprenører i dag krav om begrenset antall ledd i kontraktkjedene, eller er i ferd med å innføre slike krav?
  • Hvordan stiller entreprenørene seg til krav om redusert antall underleverandører/underentreprenører?
  • Hvordan gjennomføres slike krav i praksis? Og hvordan håndheves de? Hva er de praktiske konsekvensene?
  • Hva er synspunktene og erfaringene fra myndighetenes side?

Ledelse

Daglig leder: Tone Fløtten

Forskningssjefer: Anne Britt Djuve og Sissel Trygstad

Forskningsledere: Kristin AlsosJon M.Hippe, Jon Rogstad og Åge Arild Tiltnes

Økonomi- og administrasjon: Mona Sandbæk

Informasjonsavdelingen: Jon Lahlum

Kontakt

PB 2947 Tøyen, NO-0608 Oslo

Gateadresse: Borggata 2B Detaljert kart

Tel: +47 22088600

Fax: +47 22088700

E-post: 

Webredaksjon: Anne Mette Ødegård og Jon Lahlum

Hvor er vi