Anne Inga Hilsen
Anne Inga Hilsen
Forsker I

    Utdanning:

    PhD, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
    Cand. sociol., Universitetet i Oslo

    Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge 


Arbeidsområder:

Bedriftsutvikling, seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv, medvirkningsbasert utviklingsarbeid, omstilling, sykefravær

Forskningstema:

Seniorpolitikk | Lokalt partssamarbeid | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 92662169
Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer
Fafo-notat 2023:06
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Partnership for a healthier diet
Final report 2016–2021
Fafo report 2022:33
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Intensjonsavtalen for sunnere kosthold
Sluttrapport 2016–2021
Fafo-rapport 2022:29
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Kerstin Nilsson
Bransjespesifikk seniorpolitikk
Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger
Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer
Fafo-notat 2022:05
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2022:05
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2021:21
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2021:19
Fafo-notat 2021:18
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Anne Inga Hilsen, Lise Lien og Torill Tveito
Fafo-rapport 2021:04
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2020:15
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2020:16
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Faktaflak august 2019
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
HMS og arbeidsmiljøarbeid
Hvordan kan arbeidsmiljøarbeidet i kommunal sektor styrkes?
Fafo-rapport 2018:31
Fafo-rapport 2018:40
Fafo-rapport 2018:33
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV
Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen
"Jeg er glad i jobben min"
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak
Fafo-rapport 2015:03
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Den norske arbeidslivsmodellen i endring
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel
Fafo-rapport 2014:55
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling
Fafo-notat 2014:05
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Seniorpolitikk under skiftende forhold
Gjenbesøk i seks kommuner
Fafo-rapport 2013:07
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2013:06
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder
«Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker
Fafo-rapport 2012:61

Anne Inga Hilsen & Tonny Kværne

Industrial action research: the Norwegian way
European Journal of Workplace Innovation 2020 | Open access

Mary Brydon-Miller og Anne Inga Hilsen

Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research
2016 Contemporary Perspectives on Ecofeminism | Les mer / Read more

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?
AI & Society 2012

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life
Sociologia del lavoro 2012

Anne Inga Hilsen and Tove Helvik

The construction of self in social medias, such as Facebook
AI & SOCIETY 2014 | Les mer / Read more

Anne Inga Hilsen

Covenantal Ethics
2014 The SAGE Encyclopedia of Action Research | Les mer / Read more

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?
Søkelys på arbeidslivet 2014 | Les mer / Read more

Anne Inga Hilsen

And they shall be known by their deeds
Ethics and politics in action research
Action Research 2006

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse?
2012

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniortiltakene – vet vi hva som virker?
2012 | Last ned/Download

Anne Inga Hilsen & Dorothy Sutherland Olsen

The Importance and Value of Older Employees
Wise Workers in the Workplace
2021 | Open access

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention
TemaNord 2017 | Last ned/download

M. Tofteng og A.I. Hilsen

Seniorene trives på jobben
2016 Download

Hans Christoffer Aargaard Terjesen og Anne Inga Hilsen

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien
2013 | Les mer hos AFI / Read more

A. I. Hilsen and T. Midtsundstad

Human resource management and interventions
2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges | Last ned/Download

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway
2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges | Last ned/Download

Anlaug Botnen og Anne Inga Hilsen

Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke...
Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009
2010

Migle Gamperiene, Anne Inga Hilsen og Ingebjørg Skarpaas

Hvis bare helsa holder...
En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering
2010 | Les mer hos AFI / Read more

Kristin Reichborn-Kjennerud, Migle Gamperiene og Anne Inga Hilsen

Ekstra fridager til seniorer
Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb?
2010 | Les mer hos AFI / Read more

Anne Inga Hilsen og Reidun Eggesbø

Samarbeid om mangfold
2010 | Les mer hos AFI / Read more

Anne Inga Hilsen og Robert Salomon

Seniorpolitikk – virker virkemidlene?
2010 | Les mer hos AFI / Read more

Anne Inga Hilsen, Vigdis Mathisen Olsvik og Trude Steinum

På seniorvis
Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen
2009 | Les mer hos AFI / Read more

Heidi Enehaug, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom
2008 | Les mer hos AFI / Read more

Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Fortell meg at jeg er ønsket!
Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet
2006 | Les mer hos AFI / Read more

Anne Inga Hilsen og Britt Elin Strand

Fortellinger om å få det til
2006 | Les mer hos AFI / Read more

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling
2006 Utredning om seniorer og omstilling | Last ned/Download

Anne Inga Hilsen

Go for a senior
From work ability to senior resources, changing perceptions of seniors in working life
2009