Anne Inga Hilsen
Anne Inga Hilsen
Forsker I

    Utdanning:

    PhD, Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, NTNU
    Cand. sociol., Universitetet i Oslo

    Førsteamanuensis i helsefremmende arbeid ved Universitetet i Sørøst-Norge 


Arbeidsområder:

Bedriftsutvikling, seniorpolitikk, inkluderende arbeidsliv, medvirkningsbasert utviklingsarbeid, omstilling, sykefravær


Forskningstema:

Seniorpolitikk | Lokalt partssamarbeid | Lønns- og arbeidsvilkår

+47 92662169
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Kerstin Nilsson
Bransjespesifikk seniorpolitikk
Utfordringer, erfaringer og forslag til løsninger
Fafo-rapport 2022:21
Anne Inga Hilsen, Rolf K. Andersen, Helge Dønnum og Jonas Lurås Hammer
Tove Midtsundstad, Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2022:05
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2021:21
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2021:19
Fafo-notat 2021:18
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen, Johan Røed Steen og Anna Hagen Tønder
Fafo-rapport 2021:30
Anne Inga Hilsen, Lise Lien og Torill Tveito
Fafo-rapport 2021:04
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2020:15
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafopaper 2020:16
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo Paper 2019:29
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:25
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Faktaflak august 2019
Anne Inga Hilsen og Roy A. Nielsen
Fafo-rapport 2019:19
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2019:12
Anne Hatløy, Ketil Bråthen, Svein Erik Stave og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2019:09
Rolf K. Andersen, Inger Marie Hagen og Anne Inga Hilsen
HMS og arbeidsmiljøarbeid
Hvordan kan arbeidsmiljøarbeidet i kommunal sektor styrkes?
Fafo-rapport 2018:31
Fafo-rapport 2018:40
Fafo-rapport 2018:33
Tove Midtsundstad, Ingrid Sivesind Mehlum and Anne Inga Hilsen
Fafo-paper 2017:09
Anne Inga Hilsen
Fafo-rapport 2016:21
Vidar Bakkeli, Arne Backer Grønningsæter, Anne Inga Hilsen, Per Trygve Hoff, Tormod Hofstad, Øivind Johnsen, Emir Kico, Lise Lien, Leif E. Moland, Per Schanche og Kjell Værnor
Fafo-rapport 2016:08
Leif E. Moland, Vidar Bakkeli, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2015:50
Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-notat 2015:09
Anne Inga Hilsen og Sol Skinnarland
Et bedre NAV for brukerne
Modell for brukermedvirkning i NAV
Fafo-rapport 2015:33
Anne Inga Hilsen
"Jeg er glad i jobben min"
Sluttsamtaler med seniorer i tre helseforetak
Fafo-rapport 2015:03
Hanne Bogen, Lise Lien og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2014:24
Anne Inga Hilsen og Ragnhild Steen Jensen
Den norske arbeidslivsmodellen i endring
En undersøkelse fra busstransport og dagligvarehandel
Fafo-rapport 2014:55
Hilde Haualand og Anne Inga Hilsen
Brukermedvirkning i NAV – hvor er vi nå?
Evaluering og videreutvikling. Første intervjurunde og refleksjonssamling
Fafo-notat 2014:05
Leif E. Moland, Olav Elgvin, Anne Inga Hilsen og Lise Lien
Fafo-rapport 2014:17
Hanne Bogen og Anne Inga Hilsen
Seniorpolitikk under skiftende forhold
Gjenbesøk i seks kommuner
Fafo-rapport 2013:07
Helga Bull-Rostrup og Anne Inga Hilsen
Fafo-notat 2013:06
Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder
«Saman om» kompetanse og rekruttering – en kunnskapsstatus
Notat for programmet «Saman om ein betre kommune»
Fafo-notat 2013:03
Anne Inga Hilsen, Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder
Hospitering i fagopplæringen
Evaluering av forsøksordninger i seks fylker
Fafo-rapport 2012:61

Anne Inga Hilsen & Tonny Kværne

Industrial action research: the Norwegian way

European Journal of Workplace Innovation , 2020

Mary Brydon-Miller og Anne Inga Hilsen

Where Rivers Meet: Exploring the Confluence of Ecofeminism, Covenantal Ethics, and Action Research , 2016

I: Mary Phillips & Nick Rumens (eds.) Contemporary Perspectives on Ecofeminism

R. Ennals & Anne Inga Hilsen

Older workers: a suitable case for circles?

AI & Society , 2012

Anne Inga Hilsen and Robert Salomon

Retirement – Not Necessarily a Farewell to Work Life

Sociologia del lavoro , 2012

Anne Inga Hilsen and Tove Helvik

The construction of self in social medias, such as Facebook

AI & SOCIETY , 2014

Anne Inga Hilsen

Covenantal Ethics , 2014 The SAGE Encyclopedia of Action Research

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniorpolitikk - behov for nytt kart og kompass?

Søkelys på arbeidslivet , 2014

Anne Inga Hilsen

And they shall be known by their deeds
Ethics and politics in action research

Action Research , 2006

Anne Inga Hilsen og Anna Hagen Tønder

Hvordan beholde, utvikle og overføre kompetanse? , 2012

A. I. Hilsen og T. Midtsundstad

Seniortiltakene – vet vi hva som virker? , 2012

Anne Inga Hilsen & Dorothy Sutherland Olsen

The Importance and Value of Older Employees
Wise Workers in the Workplace , 2021

Poulson, O.M., Fridriksson, J.F., Tomasson, K., Midtsundstad, T.I., Mehlum, I.S., Hilsen, A.I., Nilsson, K., Albin, M..

Working environment and work retention

TemaNord , 2017

Hans Christoffer Aargaard Terjesen og Anne Inga Hilsen

Samarbeid om redusert sykefravær i prosessindustrien , 2013

A. I. Hilsen and T. Midtsundstad

Human resource management and interventions , 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges

T. Midtsundstad and A. I. Hilsen

National Report Norway , 2015 Understanding employment participation of older workers: Creating a knowledge base for future labour market challenges

Anlaug Botnen og Anne Inga Hilsen

Vi må ikke glemme at vi er høye, mørke og sterke...
Seniorprosjekt Sykehuset Telemark 2007-2009 , 2010

Migle Gamperiene, Anne Inga Hilsen og Ingebjørg Skarpaas

Hvis bare helsa holder...
En kartleggingsstudie av kvinners helse, arbeidsevne og holdninger til pensjonering , 2010

Kristin Reichborn-Kjennerud, Migle Gamperiene og Anne Inga Hilsen

Ekstra fridager til seniorer
Hvordan brukes de, hva betyr de og bidrar de til å holde seniorene i jobb? , 2010

Anne Inga Hilsen og Reidun Eggesbø

Samarbeid om mangfold , 2010

Anne Inga Hilsen og Robert Salomon

Seniorpolitikk – virker virkemidlene? , 2010

Anne Inga Hilsen, Vigdis Mathisen Olsvik og Trude Steinum

På seniorvis
Seniorpolitikk i kvinnedominerte bransjer, tiltak for å hindre tidligavgang i hotell og helsevesen , 2009

Heidi Enehaug, Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Særaldersgrenser og virksomhetenes handlingsrom , 2008

Anne Inga Hilsen og Trude Steinum

Fortell meg at jeg er ønsket!
Sluttrapport fra Livsfaseprosjektet i trygdeetaten, et prosjekt under Nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet , 2006

Anne Inga Hilsen og Britt Elin Strand

Fortellinger om å få det til , 2006

A.I.Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik

Utredning om seniorer og omstilling , 2006

I: A. I. Hilsen, T. Midtsundstad og T. Å. Langvik Utredning om seniorer og omstilling

Anne Inga Hilsen

Go for a senior
From work ability to senior resources, changing perceptions of seniors in working life , 2009