Anne Kielland
Anne Kielland
Forsker

    Utdanning:

    Hovedfag i Statsvitenskap, UiO
    Doktorgrad i Sosiologi, UiO


Arbeidsområder:

Internasjonal utdanning og barn som ikke går på skolen, barns beskyttelse, barn som lever med funksjonshemninger, barnesårbarhet, barnearbeid, barnemobilitet, barnemigrasjon og barn i menneskehandel, barn i sårbare familiers sosiale tilpasningsstrategier.

Forskningstema:

Sahel og Afrika sør for Sahara | Utdanning, og barn som ikke går på skolen | Tjenester og tjenesteutvikling


Anne Kielland er primært barneforsker, og tilknyttet gruppa Globale Studier. Hun samarbeider med Velferdsgruppa om prosjekter for utsatte grupper i Norge, som ME-syke og nevrodiverse ungdom og unge voksne. Kielland begynte på Fafo i 2006, etter å jobbet i 10 år for Verdensbanken, hovedsakelig med barnesårbarhet i Afrika, og noe i Latin- og Mellom Amerika. De senere årene har hun jobbet mye med sårbare gruppers inkludering i utdanning i Vest Afrika og på Haiti. Hun har utarbeidet 4 forskningsrådsfinansierte programmer med denne tematikken i Vest-Afrika, og senere ledet arbeidet med disse.

Kielland forsker også på utsatte gruppers levekår og møter med offentlige tjenester i Norge.  For tiden gjelder dette særlig to prosjekter; det første et Forskningsrådsfinansiert prosjekt om mennesker med Myalgisk Encefalopati (ME), og det andre om barn og unge med nevrobiologiske diagnoser, finansiert av Extrastiftelsen-Dam. Kielland arbeider i hovedsak kvantitativt, men leder også kvalitative arbeider under noen av prosjektene sine.

Last ned CV

+47 92414681
Jing Liu, Ingunn Bjørkhaug, Hedda Flatø and Anne Kielland
Children with disabilities during Covid-19. Tabulation report
Survey Data from rural Niger in 2019 and 2022
Fafopaper 2022:11
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations
Fafo-report 2017:39
Anne Kielland
Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning
Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal
Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland
Fafo-report 2016:12
Fafo-report 2010:44
Anne Kielland and Furio Rosati
Broadening the approach to Education for All
Including working and other hard-to-reach children. Issues from the workshop Child labor and the EFA initiative: The challenge of including the “hard-to-reach” children. Oslo 20–21 October 2008
Fafo-report 2008:48

Anne Kielland, Jing Liu, and Leonard A Jason

Do diagnostic criteria for ME matter to patient experience with services and interventions?
Key results from an online RDS survey targeting fatigue patients in Norway
Journal of Health Psychology | 2023 | Open Access

Marie-Lisbet Amundsen, Anne Kielland & Geir Møller

School refusal and school-related differences among students with and without diagnosis
Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk | 2022 | Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Lena Morgon Banks, Jing Liu, Anne Kielland, Ali Bako Tahirou, Abdoul Karim Seydou Harouna, Islay Mactaggart, Ragnhild Dybdahl, Dan Firoun Mounkaila, Arne Grønningsæter

Childhood Disability in Rural Niger
A Population-based Assessment Using the Key Informant Method. BMJ Pediatrics
BMJ Pediatrics | 2021 | Open access

Anne Kielland & Tewodros Aragie Kebede

Drought Vulnerability and Child Mobility in Rural Senegal
Forum for Development Studies | 2020

Anne Kielland

Child mobility as household risk management
Forum for Development Studies | 2009 | Link

Anne Kielland

Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap
En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830-1910) og Vest Afrika (1980-2009) | 2009 | Link

Guy Blaise Nkamleu and Anne Kielland

Modeling farmers' decisions on child labor and schooling in the cocoa - sector
A multinomial logit analysis in Cote d'Ivoire
Journal of Agricultural Economics | 2006 | Link

Anne Kielland, Arne Backer Grønningsæter og Line Melby

ME-debatt i loop. Kronikk i VG
VG | 2020 | VG 11. februar 2020

Anne Kielland, Arne Backer Grønningsæter, Line Melby, og Kjartan Sarheim Anthun

Hva venter du på, Kjerkol? Kronikk i Klassekampen
Klassekampen | 2022 | Klassekampen 9. april 2022

Anne Kielland

Education in Haiti | 2015

Anne Kielland

Education in Niger | 2015

Anne Kielland

Evolution in approaches to improve access to education for children living in urban slums
w/case studies from Haiti, DRC, Brazil and Bangladesh | 2015 | Link

Anne Kielland

After the Shock | 2012 | Link

Anne Kielland

Child mobility and Rural Vulnerability in Senegal
Climate change and the role of children in household risk management strategies | 2010 | Link

Prywes et al.

Costs of projects for orphans and other vulnerable children
Case studies in Eritrea and Benin | 2004

Anne Kielland and Ibrahima Sanogo

Burkina Faso: Child labor migration from rural areas
Ampleur et facteurs determinants | 2002

Anne Kielland Moussa Amadou

Les Talibes au Nord Benin
Enfance Malheureuse; " Un Mode de Vie Choisi " | 2001

Jenas Chr. Andvig, Sudasan Canagaraja and Anne Kielland

Issues in Child Labor in Africa | 2001

Anne Kielland and Roger Ouensavi

Child labor migration in Benin
Magnitude and Determinants | 2001

Anne Kielland

The Exploitation Equation: Distinguishing child trafficking from other types of child mobility in West Africa
in Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives, ed. Mary C. Burke | 2013 | Link

Anne Kielland and Furio Rosati

Education for the non-attenders
Expanding the policy toolbox for EFA | 2010 Commonwealth Ministers Reference Book 2010 | Link

Anne Kielland

Child Labor Migration in Benin
Incentive, Constraint or Agency? | 2008 | Link

Anne Kielland and Maurizia Tovo

Children at Work
Child labor practices in Africa | 2006 | Link