Anne Kielland
Anne Kielland
Forsker

    Utdanning:

    Hovedfag i Statsvitenskap, UiO
    Doktorgrad i Sosiologi, UiO


Arbeidsområder:

Internasjonal utdanning og barn som ikke går på skolen, barns beskyttelse, barn som lever med funksjonshemninger, barnesårbarhet, barnearbeid, barnemobilitet, barnemigrasjon og barn i menneskehandel, barn i sårbare familiers sosiale tilpasningsstrategier.


Forskningstema:

Sahel og Afrika sør for Sahara | Utdanning, og barn som ikke går på skolen | Tjenester og tjenesteutvikling


Anne Kielland er primært barneforsker, og tilknyttet gruppa Globale Studier. Hun samarbeider med Velferdsgruppa om prosjekter for utsatte grupper i Norge, som ME-syke og nevrodiverse ungdom og unge voksne. Kielland begynte på Fafo i 2006, etter å jobbet i 10 år for Verdensbanken, hovedsakelig med barnesårbarhet i Afrika, og noe i Latin- og Mellom Amerika. De senere årene har hun jobbet mye med sårbare gruppers inkludering i utdanning i Vest Afrika og på Haiti. Hun har utarbeidet 4 forskningsrådsfinansierte programmer med denne tematikken i Vest-Afrika, og senere ledet arbeidet med disse.

Kielland forsker også på utsatte gruppers levekår og møter med offentlige tjenester i Norge.  For tiden gjelder dette særlig to prosjekter; det første et Forskningsrådsfinansiert prosjekt om mennesker med Myalgisk Encefalopati (ME), og det andre om barn og unge med nevrobiologiske diagnoser, finansiert av Extrastiftelsen-Dam. Kielland arbeider i hovedsak kvantitativt, men leder også kvalitative arbeider under noen av prosjektene sine.

Last ned CV

+47 92414681
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations
Fafo-report 2017:39
Anne Kielland
Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning
Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal
Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland
Fafo-report 2016:12
Fafo-report 2010:44
Anne Kielland and Furio Rosati
Broadening the approach to Education for All
Including working and other hard-to-reach children. Issues from the workshop Child labor and the EFA initiative: The challenge of including the “hard-to-reach” children. Oslo 20–21 October 2008
Fafo-report 2008:48

Marie-Lisbet Amundsen, Anne Kielland & Geir Møller

School refusal and school-related differences among students with and without diagnosis

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk

Lena Morgon Banks, Jing Liu, Anne Kielland, Ali Bako Tahirou, Abdoul Karim Seydou Harouna, Islay Mactaggart, Ragnhild Dybdahl, Dan Firoun Mounkaila, Arne Grønningsæter

Childhood Disability in Rural Niger
A Population-based Assessment Using the Key Informant Method. BMJ Pediatrics

BMJ Pediatrics

Anne Kielland & Tewodros Aragie Kebede

Drought Vulnerability and Child Mobility in Rural Senegal

Forum for Development Studies

Anne Kielland

Child mobility as household risk management

Forum for Development Studies

Anne Kielland

Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap
En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830-1910) og Vest Afrika (1980-2009)

Guy Blaise Nkamleu and Anne Kielland

Modeling farmers' decisions on child labor and schooling in the cocoa - sector
A multinomial logit analysis in Cote d'Ivoire

Journal of Agricultural Economics

Anne Kielland

Education in Haiti

Anne Kielland

Education in Niger

Anne Kielland

Evolution in approaches to improve access to education for children living in urban slums
w/case studies from Haiti, DRC, Brazil and Bangladesh

Anne Kielland

After the Shock

Anne Kielland

Child mobility and Rural Vulnerability in Senegal
Climate change and the role of children in household risk management strategies

Prywes et al.

Costs of projects for orphans and other vulnerable children
Case studies in Eritrea and Benin

Anne Kielland and Ibrahima Sanogo

Burkina Faso: Child labor migration from rural areas
Ampleur et facteurs determinants

Anne Kielland Moussa Amadou

Les Talibes au Nord Benin
Enfance Malheureuse; " Un Mode de Vie Choisi "

Jenas Chr. Andvig, Sudasan Canagaraja and Anne Kielland

Issues in Child Labor in Africa

Anne Kielland and Roger Ouensavi

Child labor migration in Benin
Magnitude and Determinants

Anne Kielland

The Exploitation Equation: Distinguishing child trafficking from other types of child mobility in West Africa
in Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives, ed. Mary C. Burke

Anne Kielland and Furio Rosati

Education for the non-attenders
Expanding the policy toolbox for EFA Commonwealth Ministers Reference Book 2010

Anne Kielland

Child Labor Migration in Benin
Incentive, Constraint or Agency?

Anne Kielland and Maurizia Tovo

Children at Work
Child labor practices in Africa