Anne Kielland
Anne Kielland
Forsker

    Utdanning:

    Hovedfag i Statsvitenskap, UiO
    Doktorgrad i Sosiologi, UiO


Arbeidsområder:

Internasjonal utdanning og barn som ikke går på skolen, barns beskyttelse, barn som lever med funksjonshemninger, barnesårbarhet, barnearbeid, barnemobilitet, barnemigrasjon og barn i menneskehandel, barn i sårbare familiers sosiale tilpasningsstrategier.

Forskningstema:

Sahel og Afrika sør for Sahara | Utdanning, og barn som ikke går på skolen | Tjenester og tjenesteutvikling


Anne Kielland er primært barneforsker, og tilknyttet gruppa Globale Studier. Hun samarbeider med Velferdsgruppa om prosjekter for utsatte grupper i Norge, som ME-syke og nevrodiverse ungdom og unge voksne. Kielland begynte på Fafo i 2006, etter å jobbet i 10 år for Verdensbanken, hovedsakelig med barnesårbarhet i Afrika, og noe i Latin- og Mellom Amerika. De senere årene har hun jobbet mye med sårbare gruppers inkludering i utdanning i Vest Afrika og på Haiti. Hun har utarbeidet 4 forskningsrådsfinansierte programmer med denne tematikken i Vest-Afrika, og senere ledet arbeidet med disse.

Kielland forsker også på utsatte gruppers levekår og møter med offentlige tjenester i Norge.  For tiden gjelder dette særlig to prosjekter; det første et Forskningsrådsfinansiert prosjekt om mennesker med Myalgisk Encefalopati (ME), og det andre om barn og unge med nevrobiologiske diagnoser, finansiert av Extrastiftelsen-Dam. Kielland arbeider i hovedsak kvantitativt, men leder også kvalitative arbeider under noen av prosjektene sine.

Last ned CV

+47 92414681
Jing Liu, Ingunn Bjørkhaug, Hedda Flatø and Anne Kielland
Children with disabilities during Covid-19. Tabulation report
Survey Data from rural Niger in 2019 and 2022
Fafopaper 2022:11
Anne Kielland, Anne Hatløy, Tone Sommerfelt, Tewodros Aragie Kebede and Kathleen M. Jennings
Hidden in the numbers: Barriers to girls’ education in West Africa
A scoping study concerning knowledge about trends and sub-variations
Fafo-report 2017:39
Anne Kielland
Økonomiske og sosiale utviklingstrekk i norske satsingsland for utdanning
Betydning for norsk utdanningsbistand i Malawi, Niger, Etiopia, Sør-Sudan og Nepal
Fafo-rapport 2016:14
Anne Kielland
Fafo-report 2016:12
Fafo-report 2010:44
Anne Kielland and Furio Rosati
Broadening the approach to Education for All
Including working and other hard-to-reach children. Issues from the workshop Child labor and the EFA initiative: The challenge of including the “hard-to-reach” children. Oslo 20–21 October 2008
Fafo-report 2008:48

Marie-Lisbet Amundsen, Anne Kielland & Geir Møller

School refusal and school-related differences among students with and without diagnosis

Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk , 2022

Lena Morgon Banks, Jing Liu, Anne Kielland, Ali Bako Tahirou, Abdoul Karim Seydou Harouna, Islay Mactaggart, Ragnhild Dybdahl, Dan Firoun Mounkaila, Arne Grønningsæter

Childhood Disability in Rural Niger
A Population-based Assessment Using the Key Informant Method. BMJ Pediatrics

BMJ Pediatrics , 2021

Anne Kielland & Tewodros Aragie Kebede

Drought Vulnerability and Child Mobility in Rural Senegal

Forum for Development Studies , 2020

Anne Kielland

Child mobility as household risk management

Forum for Development Studies , 2009

Anne Kielland

Barnearbeidsmigrasjoner i ulike landskap
En sammenstilling av barns arbeidsvandringer i Vest-Agder (1830-1910) og Vest Afrika (1980-2009) , 2009

Guy Blaise Nkamleu and Anne Kielland

Modeling farmers' decisions on child labor and schooling in the cocoa - sector
A multinomial logit analysis in Cote d'Ivoire

Journal of Agricultural Economics , 2006

Anne Kielland, Arne Backer Grønningsæter og Line Melby

ME-debatt i loop. Kronikk i VG

VG , 2020

Anne Kielland, Arne Backer Grønningsæter, Line Melby, og Kjartan Sarheim Anthun

Hva venter du på, Kjerkol? Kronikk i Klassekampen

Klassekampen , 2022

Anne Kielland

Education in Haiti , 2015

Anne Kielland

Education in Niger , 2015

Anne Kielland

Evolution in approaches to improve access to education for children living in urban slums
w/case studies from Haiti, DRC, Brazil and Bangladesh , 2015

Anne Kielland

After the Shock , 2012

Anne Kielland

Child mobility and Rural Vulnerability in Senegal
Climate change and the role of children in household risk management strategies , 2010

Prywes et al.

Costs of projects for orphans and other vulnerable children
Case studies in Eritrea and Benin , 2004

Anne Kielland and Ibrahima Sanogo

Burkina Faso: Child labor migration from rural areas
Ampleur et facteurs determinants , 2002

Anne Kielland Moussa Amadou

Les Talibes au Nord Benin
Enfance Malheureuse; " Un Mode de Vie Choisi " , 2001

Jenas Chr. Andvig, Sudasan Canagaraja and Anne Kielland

Issues in Child Labor in Africa , 2001

Anne Kielland and Roger Ouensavi

Child labor migration in Benin
Magnitude and Determinants , 2001

Anne Kielland

The Exploitation Equation: Distinguishing child trafficking from other types of child mobility in West Africa
in Human Trafficking: Interdisciplinary Perspectives, ed. Mary C. Burke , 2013

Anne Kielland and Furio Rosati

Education for the non-attenders
Expanding the policy toolbox for EFA , 2010 Commonwealth Ministers Reference Book 2010

Anne Kielland

Child Labor Migration in Benin
Incentive, Constraint or Agency? , 2008

Anne Kielland and Maurizia Tovo

Children at Work
Child labor practices in Africa , 2006