Arne Backer Grønningsæter

Bifile, lesbiske, homofiles arbeidstakeres situasjon

Hva er holdningene og kunnskapen til lesbiske, homofile og bifile hos arbeidstakere i Bergen kommune? Hvordan opplever lesbiske, homofile og bifile hverdagen som arbeidstakere i Bergen kommune?

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Bergen Kommune

Prosjektperiode

oktober 2009
desember 2010
81584