Arne Backer Grønningsæter

Evaluering av Husbankens kommunesatsing; Boligsosial utvikling

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:51
Arne Backer Grønningsæter, Lars-Erik Becken, Vidar Bakkeli, Synne Klingenberg og Anne Hege Strand

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og Moderninseringsdepartementet

Prosjektperiode

februar 2014
februar 2014
82011