Arne Backer Grønningsæter

Videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2015:11
Arne Backer Grønningsæter
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Sluttrapport

Fafo-rapport 2014:06
Inger Lise Skog Hansen, Viggo Nordvik og Arne Backer Grønningsæter
Evaluering av videreutdanning i metodisk boligsosialt arbeid. Delrapport

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Prosjektperiode

mai 2014
mai 2014
81915