Arne Backer Grønningsæter

Evaluering av kriteriemodellen i Trondheim

På grunnlag av registerdata skal prosjektet etterprøve kriteriene som er i bruk i kriteriemodellene i barne- og familietjenesten og sosialtjenesten i Trondheim kommune, samt foreslå endringer i kriteriene.

Eksterne forskere

Anne Britt Djuve

Oppdragsgiver(e)

Trondheim kommune

Prosjektperiode

april 2013
desember 2013
81930