Arne Backer Grønningsæter

HIV/AIDS i Nordvest Russland

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

NIBR - Norsk institutt for by- og regionsforskn.

Prosjektperiode

november 2007
juni 2011
81417