Arne Backer Grønningsæter

Holdningsundersøkelse HIV i Norge

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Helsedirektoratet

Prosjektperiode

november 2007
desember 2008
81418