Arne Backer Grønningsæter

Kartlegge tjeneste- og boligbehov til psyk personer

Kartlegging av tjeneste- og boligbehov til personer med alvorlige prsykiske lidelser som ikke bor i institusjon. Resultatet presenteres i rapport til oppdragsgiver.

Eksterne forskere

Inger Lise Skog Hansen

Oppdragsgiver(e)

Helsepedagogisk Seminar

Prosjektperiode

februar 2005
januar 2005
81052