Arne Backer Grønningsæter

Kommunenes bruk av private tjenester

Kommunenes bruk av private tjenester - med barnevernstjenesten som case.

Fafo-utgivelser

Fafo-rapport 2014:40
Hanne Bogen og Arne Backer Grønningsæter

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

LO

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2013
81949