Arne Backer Grønningsæter

Normalitetsideologiens barn

Søknad NFR; Normalideologiens barn. En nasjonal studie av minoritetsungdoms karrierer i skole og arbeidsliv.

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Åsmund Arup Seip

Oppdragsgiver(e)

Rokkansenteret

Prosjektperiode

august 2000
desember 2003
50655