Arne Backer Grønningsæter

Nye velferdssignaler ?

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Fellesorganisasjonen (FO)

Prosjektperiode

mai 2014
desember 2010
81653