Arne Backer Grønningsæter

Oppfølgingstudie av Tøyen DPS 05/3865

Oppfølgingsstudie av DD pasienter utskrevet fra ROP-Tøyen. Kartleggingen skal foregå som intervjuer av 20 utskrevne pasienter hvert år i prosjektperioden.

Prosjektdeltaker(e)

Arne Backer Grønningsæter

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Helsepedagogisk Seminar

Prosjektperiode

august 2005
desember 2006
81091