Arne Backer Grønningsæter

Utarbeidelse av boligsosiale indikatorer

Husbanken skal etablere et metodisk verktøy som baserer seg på indikatorer om kommunene i deres boligsosiale arbeid.

Eksterne forskere

Arne Backer Grønningsæter

Oppdragsgiver(e)

Husbanken

Prosjektperiode

januar 2009
desember 2009
81558