Arne Backer Grønningsæter

Utarbeidelse av host country report

Fafo sakl utarbeide et paper med presentasjon av den norske strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet. Oppdraget er koblet til EU-kommisjonens avholdelse av en Peer Review på den norske strategien.

Oppdragsgiver(e)

Kommunal- og moderniseringsdep.

Prosjektperiode

mai 2006
september 2006
81225