Åse Berit Grødeland
Åse Berit Grødeland
Forsker I

    Utdanning:

    PhD - Russian and East European Studies, University of Glasgow


Arbeidsområder:

Rettskultur, korrupsjon og anti-korrupsjon, uformell praksis, sivilsamfunn.

Forskningstema:

Nye økonomier


Åse B. Grødeland er statsviter/spesialst på post-kommunistiske stater. Hun er Cand.Mag (blandet grad) fra Universitetet i Oslo og har en M.Phil i Soviet and East European Studies og en PhD fra Universitetet i Glasgow.

Doktoravhandlingen hennes har fokus på fremveksten av en grønne bevegelsen i Ukraina.

Grødeland har tidligere vært ansatt som forsker ved Universitetet i Glasgow, NIBR og CMI. Hun har ledet flere internasjonale forskningsprosjekter med fokus på korrupsjon, uformell praksis, og rettskultur i det tidligere Sovjetunionen, de østlige delene av Sentral-Europa, Sørøst-Europa og Vest-Balkan.

Grødelands forskning er metodologisk innovativ: den kombinerer kvalitative og kvantitative metoder på en utradisjonell måte.

Grødeland har også ikke-akademisk arbeidserfaring fra landene i det tidligere Sovjetunionen: hun har vært reiseleder i Sovjetunionen og deltatt på lengre medieobservasjonsoppdrag i flere post-kommunistiske land. Hun har dessuten arbeidet som Senior Analyst for The International Crisis Group (ICG) – med ansvar for Kirgisistan, Kazakhstan, Uzbekistan og Tajikistan.

Grødelands publikasjoner er både akademisk- og policy-orienterte.

Hun snakker flytende russisk og leser/forstår ukrainsk.

+47 91769114

Åse B. Grødeland and Leslie T. Holmes

Nash chelovek | 2018 | About the book / Download PDF

Åse Berit Grødeland

Public and Elite Perceptions of Supranational Courts: The European Perspective
Review of Central and East European Law | 2014

Åse B. Grødeland and Aadne Aasland

Elite Perceptions of the Judiciary in East Central and South East Europe
European Review | 2013

Åse B. Grødeland

Public Perceptions of Corruption and Anti-Corruption Reform in the West Balkans
The Slavonic and East European Review | 2013

Aadne Aasland, Åse B. Grødeland and Heiko Pleines

Trust and Informal Practice among Elites in East Central and South East Europe
Europe-Asia Studies | 2012

Åse B. Grødeland and Aadne Aasland

Fighting Corruption in Public Procurement in Post-Communist States: Obstacles and Solutions
Communist and Post-Communist Studies | 2011

Åse B. Grødeland and Aadne Aasland

Civil Society in Post-Communist Europe: Perceptions and Use of Contacts
Journal of Civil Society | 2011

Åse B. Grødeland

Elite Perceptions of Anti-Corruption Efforts in Ukraine
Global Crime | 2010

Åse B. Grødeland and William L. Miller

European Legal Cultures in Transition | 2015 (forthcoming) | Order at Cambridge University Press

Åse B. Grødeland

Informal Relations in Public Procurement. The Case of East Central and South East Europe | 2013

I: Jan Kubik and Amy T. Linch (eds.)

Åse B. Grødeland

Networks and Informal Power Structure in South East Europe | 2011

I: Thomas Döring and Dietmar Sternad (eds.) Handbook of Doing Business in South East Europe

Åse B. Grødeland

Culture, Corruption and Anti-Corruption Strategies in Post-Communist Europe | 2010

I: Sebastian Wolf and Diana Schmidt-Pfister (eds.) Anti-Corruption Regimes in Europe. Between Corruption, Integration and Culture

Åse B. Grødeland

Culture, Corruption and the Orange Revolution | 2009

I: Juliane Besters-Dilger (ed.) Ukraine on its Way to Europe? Interim Results of the Orange Revolution

Åse B. Grødeland

Informal Practice, Cultural Capital and Politics in the Czech Republic, Slovenia, Bulgaria and Romania | 2008

I: John Pickles (ed.) State and Society in Post-Socialist Economies

Åse B. Grødeland

Informality, legal insitutions and social norms | 2007

I: Transparency International Global Anti-Corruption Report 2007

Åse B. Grødeland and Aadne Aasland

Informality and Informal Practices in East Central and South East Europe
CERC (Contemporary Europe Research Centre, University of Melbourne) Working Papers Series | 2007