Åse Berit Grødeland
Åse Berit Grødeland
Forsker I

    Utdanning:

    PhD - Russian and East European Studies, University of Glasgow


Arbeidsområder:

Rettskultur, korrupsjon og anti-korrupsjon, uformell praksis, sivilsamfunn.


Forskningstema:

Nye økonomier


Åse B. Grødeland er statsviter/spesialst på post-kommunistiske stater. Hun er Cand.Mag (blandet grad) fra Universitetet i Oslo og har en M.Phil i Soviet and East European Studies og en PhD fra Universitetet i Glasgow.

Doktoravhandlingen hennes har fokus på fremveksten av en grønne bevegelsen i Ukraina.

Grødeland har tidligere vært ansatt som forsker ved Universitetet i Glasgow, NIBR og CMI. Hun har ledet flere internasjonale forskningsprosjekter med fokus på korrupsjon, uformell praksis, og rettskultur i det tidligere Sovjetunionen, de østlige delene av Sentral-Europa, Sørøst-Europa og Vest-Balkan.

Grødelands forskning er metodologisk innovativ: den kombinerer kvalitative og kvantitative metoder på en utradisjonell måte.

Grødeland har også ikke-akademisk arbeidserfaring fra landene i det tidligere Sovjetunionen: hun har vært reiseleder i Sovjetunionen og deltatt på lengre medieobservasjonsoppdrag i flere post-kommunistiske land. Hun har dessuten arbeidet som Senior Analyst for The International Crisis Group (ICG) – med ansvar for Kirgisistan, Kazakhstan, Uzbekistan og Tajikistan.

Grødelands publikasjoner er både akademisk- og policy-orienterte.

Hun snakker flytende russisk og leser/forstår ukrainsk.

+47 91769114

Åse B. Grødeland and Leslie T. Holmes

Nash chelovek

Åse Berit Grødeland

Public and Elite Perceptions of Supranational Courts: The European Perspective

Review of Central and East European Law

Åse B. Grødeland and Aadne Aasland

Elite Perceptions of the Judiciary in East Central and South East Europe

European Review

Åse B. Grødeland

Public Perceptions of Corruption and Anti-Corruption Reform in the West Balkans

The Slavonic and East European Review

Aadne Aasland, Åse B. Grødeland and Heiko Pleines

Trust and Informal Practice among Elites in East Central and South East Europe

Europe-Asia Studies

Åse B. Grødeland and Aadne Aasland

Fighting Corruption in Public Procurement in Post-Communist States: Obstacles and Solutions

Communist and Post-Communist Studies

Åse B. Grødeland and Aadne Aasland

Civil Society in Post-Communist Europe: Perceptions and Use of Contacts

Journal of Civil Society