Ellen Katrine Kallander
Ellen Katrine Kallander

Forsker

    Ph.d. ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
    Master i Helse- og sosialfaglig arbeid med barn og unge, Høgskolen i Innlandet

Utsatte barn og unge, levekår, velferdstjenester, barnevern.

Voksne og barn som pårørende, pasient- og foreldrerollen, psykisk helse og livskvalitet, helse- og omsorgstjenester i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Last ned: Ellen Katrine Kallander CV

+47 90957480