Åge Arild Tiltnes

Jordan Household Water Security

Prosjektleder

Åge Arild Tiltnes

Prosjektdeltaker(e)

Åge Arild Tiltnes

Oppdragsgiver(e)

Utenriksdepartementet

Prosjektperiode

november 2003
desember 2005
90929