Jon Rogstad

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan nås på en bedre måte.


Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Anne Britt Djuve


Oppdragsgiver(e)

NAV ØkonomitjenesteProsjektperiode

mars 2012
januar 2013
81842