Jon Rogstad

Innvandrerne som skulle klare seg selv

Prosjektet skal gi økt kunnskap om hvordan målene innen arbeids- og velferdspolitikken kan nås på en bedre måte.

Prosjektdeltaker(e)

Anne Britt Djuve
Jon Rogstad

Eksterne forskere

Anne Britt Djuve

Oppdragsgiver(e)

NAV Økonomitjeneste

Prosjektperiode

mars 2012
januar 2013
81842